Forsiden

Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse på kvote
2 udløb lørdag klokken 12. Hvis man ikke fik søgt, men gerne vil
starte på en videregående uddannelse efter sommerferien, kan man
stadig nå at søge ind på kvote 1 inden 5. juli.
Se her, hvad forskellen er på at søge ind på et studie via
kvote 1 og kvote 2:
Kvote 1:
* Her bliver ansøgerne udelukkende bedømt ud fra resultatet af
en gymnasial uddannelse. I kvote 1 optages ansøgere med det
højeste eksamensgennemsnit først.

Abonnér på cabernet.dk RSS